Huur

 • Opstellen woninghuurovereenkomst, handelshuurovereenkomst, pacht.
 • Opzeggen woninghuurovereenkomst, handelshuurovereenkomst, pacht.
 • Hernieuwingen handelshuurovereenkomst
 • Indexatie huurprijs
 • Ontbinding huurovereenkomst
 • Huurachterstallen
 • Betwisting kosten en lasten
 • Recuperatie huurwaarborg
 • Schade aan het gehuurde goed
 • Betwistingen leegstand
 • Ongeschiktheid - onbewoonbaarverklaring
 • ...

Vraag advies aan Raf Deneef of Marc Decat.