top of page

Handelsrecht en incasso facturen

  • Opstellen algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden

  • Incasso

  • Invordering facturen

  • Betwisting facturen

  • Protest facturen

  • Advies en bijstand bij redactie van overeenkomsten, voeren van onderhandelingen en sluiten van overeenkomsten aangaande o.a. : concessieovereenkomsten, verkoopovereenkomsten, dadingen, krediet- en leningsovereenkomsten, handelshuurovereenkomsten

Vraag advies aan Els Van Erum,  Raf Deneef.

bottom of page