Kosten en erelonen

Advies vragen aan een advocaat van DDVD is voordeliger dan u denkt. Dankzij onze transparante tarieven hebt u altijd een duidelijk zicht op de kosten. Uw factuur bevat 3 posten: het ereloon, de administratieve kosten en de externe kosten.

Ereloon

Het ereloon wordt per uur berekend en is afhankelijk van de aard van de zaak. Tarieven per uur situeren zich tussen 75€ en 250€ excl. BTW.

Administratieve kosten

Kosten voor briefwisseling, dactylografie, algemene administratieve kosten en kilometervergoeding.

Externe kosten

Gerechtskosten en uitgaven zijn kosten die de advocaat moet betalen aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden integraal doorgerekend.

Rechtsbijstand

Wij onderzoeken voor u of u kan genieten van een rechtsbijstandverzekering.

Ingeval van dekking door een rechtsbijstandverzekering, worden onze kosten en erelonen betaald door die verzekering.

Pro-deo advocaat

Wanneer u over onvoldoende middelen beschikt, kan u gebruik maken van gehele of gedeeltelijke kostenloze bijstand.

Wij bekijken samen met of u recht heeft op deze kosteloze rechtsbijstand.

BJB+ systeem voor Leuven

U betaalt in dit systeem een ereloon van 75€ per uur.

Wij bekijken met u of u hiervoor in aanmerking komt.

Tussenkomst advocatenkosten

De verliezende partij in een procedure dient aan de winnende partij een rechtsplegingsvergoeding te betalen.

Deze rechtsplegingsvergoeding wordt forfaitair bepaald door de rechter. De forfaitaire vergoeding wordt bepaald in functie van de waarde van het geschil. De rechtsplegingsvergoeding komt toe aan de cliënt , die hiermee een deel van de kosten en erelonen van zijn advocaat kan betalen.

Wij overleggen met u hoe de vergoeding in rekening wordt gebracht.