top of page

Administratief recht

Stedenbouw

stedenbouwkundige vergunning, beroep bij de bestendige deputatie tegen een beslissing waarbij een vergunning geweigerd wordt, beroep tegen een bouwvergunning afgeleverd aan een buurman of nabij gelegen bedrijf

 

Milieurecht

begeleiding van de aanvraag van een milieuvergunning of beroep tegen de toekenning/weigering van een milieuvergunning

 

Onderwijsrecht

bijstand bij interne beroepscommissies aangaande tuchtmaatregelen of studievoortgangsbeslissingen

 

Overheidsopdrachten

procedures m.b.t. de al dan niet gunning van overheidsopdrachten, zowel voor de burgerlijke rechtbanken als voor de Raad van State

Vraag advies aan Jurgen Vervaek.

bottom of page