top of page

Verkeer

  • Snelheidsovertredingen en andere inbreuken op de Wegcode

  • Keuring/inschrijving/verzekering voertuig

  • Rijden onder invloed van drank en drugs

  • Dronkenschap

  • Burgerlijke partijstelling als slachtoffer van een verkeersongeval

  • Betwisting aansprakelijkheid voor een verkeersongeval

  • Verhaal schade aan voertuig

  • Verhalen lichamelijke schade

  • Betwisting/ onderhandelingen met verzekeringsmaatschappij over hoegrootheid van de schadevergoeding

  • Tussenkomst - dekking betwist door verzekeraar

Vraag advies aan  Raf Deneef.

bottom of page