top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverEls Van Erum

Wat zijn de gevolgen van de prijsstijgingen in de bouwsector?


Prijsstijgingen in de bouwsector

De sterk stijgende prijzen van allerlei producten en diensten zijn het afgelopen jaar een veelvuldig terugkerend onderwerp geweest in het nieuws en de verwachting is dat dit nog wel even zal aanhouden. Met name het wereldwijde tekort aan grondstoffen veroorzaakt een inflationaire druk op prijsniveaus zoals we die lange tijd al niet meer hebben gezien, zeker in sectoren als de bouw. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij bij Advocaten DDVD in Diest de afgelopen tijd een forse toename hebben gezien in het aantal dossiers waarin wordt gedebatteerd over wie eigenlijk het risico van deze extreme prijsstijgingen zou moeten dragen.


De oorzaak van prijsstijgingen in de bouw

Voordat we iets dieper ingaan op de mogelijke gevolgen van de prijsstijgingen in de bouwsector is het wel nuttig om uit te leggen wat er precies aan de hand is. Kort uitgelegd ondervinden we momenteel wereldwijd de gevolgen van de combinatie van een aantrekkende economie die langzaam maar zeker de coronapandemie achter zich laat en logistieke problemen die nog bestaan als het directe gevolg van diezelfde pandemie. Zo’n twee jaar geleden, toen het COVID19-geweld losbarstte, werd de productie van grondstoffen flink naar beneden bijgesteld vanwege de verwachte lagere vraag. Die vermindering bleek uiteindelijk minder sterk dan verwacht en nu de economie aan zijn herstel begint, zijn grondstoffen voor de bouw plots schaars, met de prijsstijgingen die we recent hebben gezien als gevolg.


Gevolgen voor de bouw

Als uitgangspunt is het vanzelfsprekend altijd verstandig om als dienstverlener tijdig aan te geven bij opdrachtgevers wanneer er veranderingen of vertragingen in de dienstverlening optreden. Dat gezegd hebbende is de realiteit dat dergelijke veranderingen tot problemen kunnen leiden, zeker wanneer het om prijsstijgingen gaat. Er bestaat een wettelijke basis voor aannemers om bepaalde kostenverhogingen unilateraal toe te passen op een bestaande overeenkomst als deze het gevolg zijn van omstandigheden die volledig buiten de macht van de aannemer liggen, maar dit wordt helaas niet altijd in dank afgenomen door de opdrachtgever. Gelukkig bestaan er verschillende manieren om het risico op dergelijke situaties in de toekomst aanzienlijk te verlagen. Voorkomen heeft tenslotte altijd de voorkeur boven genezen.

  • Imprevisieclausules

Een imprevisieclausule komt erop neer dat er in het contract tussen opdrachtgever en aannemer wordt opgenomen dat de partijen opnieuw in onderhandeling zullen gaan als er aanzienlijke prijsstijgingen plaatsvinden als gevolg van onvoorziene omstandigheden.

  • Prijsherzieningsclausules

Een prijsherzieningsclausule is al een veelvoorkomende clausule in met name contracten die lopen over een langere periode van tijd. Middels zo’n clausule kan de aannemer stijgingen van personeels- en materiaalkosten unilateraal doorrekenen aan de opdrachtgever, al moet daarvoor wel aan verschillende vooraf bepaalde voorwaarden worden voldaan.

  • Variabele prijzen

Als de aannemer bereid is om volledig open te zijn richting de opdrachtgever wat betreft leveranciersprijzen en winstmarges, kan er ook worden gekozen om met variabele prijzen te werken. Op deze manier kan, bijvoorbeeld per dag, worden gefactureerd op basis van de materiaal- en grondstofprijzen die golden op het moment dat de betreffende werkzaamheden werden uitgevoerd, en worden eventuele prijsstijgingen dus direct doorgeschoven naar de opdrachtgever.

Heeft u meer vragen over prijsgaranties in de bouw? Neem gerust contact op met Advocaten DDVD om uw dossier persoonlijk te bespreken.

88 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page