top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverMarc Decat

Wat zijn de nieuwe betaalvoorwaarden voor B2B facturen?


Prijsstijgingen in de bouwsector

Voor ieder bedrijf en iedere organisatie met winstoogmerk vormt de facturatie een essentieel en onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering. Facturen leiden immers tot inkomsten en inkomsten leiden tot investeringen en welvaart. Een cruciale voorwaarde voor dat proces is echter dat de verstuurde facturen betaald worden. Gebeurt dat niet, dan kan de bedrijfsvoering al snel in de problemen komen, zeker nu bedrijven in België nog altijd te maken hebben met de - in veel gevallen desastreuze - gevolgen van de coronacrisis.

Het correct en vooral tijdig voldoen van facturen is daarom belangrijker dan ooit voor het Belgische bedrijfsleven. En dat beseft de Federale Overheid maar al te goed. Als bescherming tegen te lange, en soms zelfs abusieve, betalingstermijnen tussen ondernemingen in België heeft zij een nieuwe wetgeving omtrent toepasselijke betalingstermijnen voor B2B facturen opgesteld. Deze is sinds 1 februari 2022 van kracht en de verwachting is dat de impact ervan aanzienlijk zal zijn.


Vanaf 01-02-2022 nieuwe betaaltermijn voor B2B facturen: maximaal 60 dagen


Voor een gedetailleerde uitleg met betrekking tot uw eigen situatie kan u altijd vrijblijvend contact opnemen met DDVD, maar we zullen hier ook al even kort ingaan op de doorgevoerde wettelijke aanpassingen inzake de betalingstermijnen voor B2B facturen.

Het grootste verschil heeft te maken met de datum vanaf welke de betalingstermijn van een verstuurde factuur ingaat. Vóór 1 februari van dit jaar kon dat vanaf het moment dat de factuur geverifieerd werd, wat er in de praktijk voor zorgde dat de wettelijke maximale vervaltermijn van zestig kalenderdagen vrij gemakkelijk kon worden omzeild. Verder kon vroeger ook een contractuele ontvangstdatum van de factuur worden onderhandeld om wettelijk vastgestelde termijnen te ontwijken.

Door in de nieuwe wetgeving op te nemen dat de toepasselijke betalingstermijn van facturen tussen in België opererende ondernemingen verplicht begint te lopen vanaf de factuurdatum of vanaf het moment dat de goederen/diensten zijn ontvangen, zijn eerdergenoemde praktijken nu verleden tijd. De verificatietermijn maakt sinds 1 februari bijgevolg deel uit van de effectieve betalingstermijn. Daarnaast kunnen termijnen niet langer gerekt worden door onderlinge factuurdata overeen te komen en zijn ontvangende partijen nu verplicht om facturerende partijen te voorzien van alle gegevens die nodig zijn om de factuur te kunnen versturen, ten laatste op het moment dat de producten of services ontvangen worden.


Heeft u zelf vragen over het bovenstaande?

Neem gerust contact op met Advocaten DDVD om uw dossier persoonlijk te bespreken.

65 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Opmerkingen


bottom of page