top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverMarc Decat

Wat is er veranderd aan het strafrecht 2022?

Bijgewerkt op: 28 jun. 2022Het seksueel strafrecht heeft betrekking op de wetten die afwijkend seksueel gedrag bestraffen en verbieden. Wat veranderde er dan precies? En waarom was die verandering nodig ? In dit artikel gaan we er graag dieper op in.

Wat houdt het strafrecht in?


Het strafrecht bestaat om mensen die een strafbaar feit begaan op basis van vastgelegde wetten en regels te bestraffen. In het strafrecht bestaan er verschillende strafbare feiten. Zo worden misdrijven waaronder openbare zedenschennis, prostitutie, verkrachting en aanranding van de eerbaarheid bestraft op de grond van wetten die vastliggen in het seksueel strafrecht.


Waarom een hervorming van het seksueel strafrecht?


De wetgever streefde naar een hervorming van het seksueel strafrecht om seksueel geweld te verminderen om verkrachting , aantasting seksuele intregriteit strenger te veroordelen .

Naast nieuwe wetten rond verkrachting, aantasting seksuele intregriteit , voyeurisme en niet- consuele verspreiding van seksuele getionte beelden en opnames , heeft men de regels met betrekking tot sekswerk en reclame van prostitutie herbekeken.


Het nieuw strafrecht in 2022

Het nieuw strafrecht omvat nieuwe regels rond toestemming bij een seksuele handeling. Iemand jonger dan 16 jaar kan bijvoorbeeld geen toestemming geven bij een seksuele handeling , wordt juister omschreven in de nieuwe wet .


Er zijn ook nieuwe strafbepalingen aangaande

  • AANRANDING EERBAARHEID wordt AANTASTING SEKSUELE INTEGRITEIT,

  • VOYEURISME ,

  • NIET-CONSUELE VERSPREIDING VAN SEKSUEEL GETINTE BEELDEN EN OPNAMES

Daarnaast werd beslist dat sekswerk enkel legaal is voor zelfstandige sekswerkers. Men zal ook strenger veroordelen bij misbruik van prostitutie.

Goed om weten : Het nieuwe strafrecht en de niuewe strafbepalingen zijn in principe ENKEL van toepassing op feiten die gepleegd worden na 1 juni 2022.

AANTASTING VAN DE SEKSUELE INTREGITIET - vroeger aanranding eerbaarheid, kent een nieuwe ruime defititie :


Het stellen van een sekuele handeling op een persoon die daar niet in toestemt , al dan niet met behulp van een derde peroon die daar niet in toestemt , dan wel het laten setllen van en seksuele handeling door een peroon die daar niet in toestemt ( nieuw art 417/7 , eerste lid van SW )


Bv iemand getuige doen zijn van seksueel misbruik of seksuele handelingen , zonder dat hij of zij deelneemt , is strafbaar .


Verdubbeling van de maximumstraf voor verkrachting


De meest opvallende nieuwe maatregelen zijn die rond verkrachting. Zo werd de definitie van verkrachting in het nieuw seksueel strafrecht aangepast. , zeg maar verder verstrengt . Men heeft het nu over verkrachting wanneer de penetratie gedeeltelijk plaatsvond, in plaats van volledig, zoals dat in het verleden was. Bovendien omvat het nieuwe strafrecht een verdubbeling van de maximumstraf voor verkrachting.


Heeft u vragen met betrekking tot het nieuwe strafrecht of een ander juridisch probleem? Neem dan contact voor een discrete bespreking van uw dossier. Wij geven u graag het beste advies.

299 weergaven

Comments


bottom of page