top of page

Marc Decat

Marc Decat

Marc Decat, mede-oprichter van het kantoor, is al sedert 1978 onafgebroken lid aan de Balie van Leuven. Hij heeft inmiddels meer dan 40 jaar ervaring, vooral in het strafrecht en aanverwante materies.

Waarmee kan hij u helpen?

Optredende zowel voor de verdachten als voor de slachtoffers, gaat zijn belangstelling vooral uit naar zedenzaken (seksueel strafrecht), drugs, dronkenschap, verdovende middelen, diefstal, geweld of bedreigingen, oplichting, misbruik van vertrouwen.
In deze uiterst delicate materies zal hij steeds trachten de menselijke kant te verzoenen met het juridische kader waarin de feiten zich afspelen, altijd met het oog op een correcte afhandeling.

Sinds 1 februari 2016 is hij gerechtigd om cassatieberoep in strafzaken aan te tekenen.

Ook behandelt Marc dossiers in het verkeersrecht en familierecht. In het verkeersrecht kan dat gaan over alcoholintoxicatie, dronkenschap, drugs in het verkeer,…

In het familierecht kan dat gaan over erfenissen, testamenten, onverdeeldheden, vereffeningen en verdelingen, echtscheidingen,…

Hij wordt bijgestaan door een sterk team advocaten bij DDVD. Zij staan borg voor eigentijdse oplossingen voor uw juridische en aanverwante problemen, vanuit een menselijke invalshoek.

In een notendop:

• °1956
• Advocaat sinds 1978
• Vennoot

Professionele referenties:

• Licentiaat in de rechten KU Leuven 6 juli 1978
• Schepen van de Stad Scherpenheuvel-Zichem 2001-2012
• Lid van verschillende verenigingen sport en cultuur
• Houder van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken

Contact

Deelnemer Omni Recht
Francine Dans.jpeg
bottom of page