Handelsrecht en incasso facturen

  • Opstellen algemene factuur - en verkoopsvoorwaarden
  • Incasso
  • Invordering facturen
  • Betwisting facturen
  • Protest facturen
  • Advies en bijstand bij redactie van overeenkomsten, voeren van onderhandelingen en sluiten van overeenkomsten aangaande o.a. : concessieovereenkomsten, verkoopovereenkomsten, dadingen, krediet- en leningsovereenkomsten, handelshuurovereenkomsten

Vraag advies aan Els Van Erum, Marc Decat of Raf Deneef.