Arbeidsrecht en Sociaal Recht

  • Ontslag
  • Beëindiging arbeidsovereenkomst
  • Opzegtermijn
  • Opzegvergoeding
  • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Sociale zekerheid ( RSZ - RSVZ )
  • Werkloosheid ( RVA )

Vraag advies aan Els Van Erum.