Administratief recht

Stedenbouw

stedenbouwkundige vergunning, beroep bij de bestendige deputatie tegen een beslissing waarbij een vergunning geweigerd wordt, beroep tegen een bouwvergunning afgeleverd aan een buurman of nabij gelegen bedrijf

Milieurecht

begeleiding van de aanvraag van een milieuvergunning of beroep tegen de toekenning/weigering van een milieuvergunning

Onderwijsrecht

bijstand bij interne beroepscommissies aangaande
tuchtmaatregelen of studievoortgangsbeslissingen

Overheidsopdrachten

procedures m.b.t. de al dan niet gunning van
overheidsopdrachten, zowel voor de burgerlijke
rechtbanken als voor de Raad van State

Vraag advies aan Jurgen Vervaeck of Marc Decat.